អ្នកចែកចាយតាមផ្ទះលក់ដុំស៊ីអេអេចអេហ្វអេជអេជអេសអេមអេសមេត្រេឌីអូអឹមអូអឹមអឹមអឹមអេសអឹមអេសអឹមអេសអឹមអេសស្ទ័រ

លក់ដុំ ស៊ីអេច FM បញ្ជូន ,Fm បញ្ជូន ប្រទេសចិនធំជាងគេ ហាងទំនិញ 76-108Mhz, czhfmtransmitter, អឹមភីអូអឹមប៊ីថាមពលទាប Fm បញ្ជូន, ប៊ែលផេតនៅលើបណ្តាញសេរីអេសភីអេសអេចភីអេសអេចភីអេសអិលអេចផ្តល់ជូននូវអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកបញ្ជូនតទៅចិន