តម្រងស្នាមរន្ធអូឌីយ៉ូសម្រាប់ប្រេកង់អូឌីយ៉ូ ១០០Hz - ១០KHz

អធិប្បាយ:
តម្រងស្នាមរន្ធអថេរដែលមានទាំងតម្រងឆ្លងកាត់ខ្ពស់និងទាប។

តម្រងស្នាមរន្ធ

ភក្ដិកំណត់ត្រាកំណត់
នៅ glance ដំបូងសៀគ្វីនេះមើលទៅស្មុគស្មាញយុត្តិធម៌, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបំបែក, អាចត្រូវបានបែងចែកទៅជាផ្នែកខ្ពស់និងផ្នែកតម្រងឆ្លងកាត់ទាបអមដោយអំព្លីអំព្លីដោយទទួលបានប្រហែល 20 ដង។ វ៉ុលផ្លូវដែកផ្គត់ផ្គង់គឺ +/- ៩ វ៉។ វត្ថុបញ្ជាក៏អាចត្រូវបានកែសំរួលសម្រាប់ប្រើជាឧបករណ៍តំរុយតំរែតំរង់រឺស្នាមភ្លោះ។